Perskit

 

Tim Christiaens | +32 473 92 00 74 | tc_at_diveatwork.com

Persbericht

 

 
 

HR Beelden

Persbericht 08/05/2018

Duiken en Surfen tijdens de werkdag? Broodnodig op een moderne werkplek. 

Geconcentreerd en doelgericht werken heeft de laatste jaren aan belang gewonnen. Focusmomenten op kantoor zijn jammer genoeg dun gezaaid. Om daar verandering in te brengen, stuurt Dive at Work in diverse bedrijven een duiker en een surfer de werkvloer op.

“Het doel is de efficiëntie en de concentratie op de werkvloer sterk te verbeteren” - Leen Huysmans HR Manager bij Graydon.

Probleemoplossend vermogen, mentale weerbaarheid en creatief denken zijn cruciaal voor een kenniswerker anno 2018. Daarom zijn focusmomenten op de werkvloer erg waardevol. Ironisch genoeg is het niet eenvoudig om dit thema onder de aandacht te brengen.

Het duiken staat symbool voor de belangrijkste werkactiviteiten die de volle aandacht vereisen. Daar tegenover staat surfen. Dit is voorbehouden voor de alledaagse taken en activiteiten die minder concentratie vergen.

Het concept is inmiddels geïntroduceerd bij een aantal Belgische bedrijven. Bedrijfsinformatiespecialist Graydon kreeg als één van de eerste een duiker en een surfer op bezoek. “Dit initiatief is zeker bijgebleven”, aldus Leen Huysmans, HR Manager bij Graydon. “We willen onze medewerkers op verschillende manieren de gelegenheid bieden om zich te focussen en hen te motiveren om dit te activeren.” Graydon heeft aan de hand van een workshop het duiken en surfen kunnen omzetten in concrete actiepunten. “De eerste reacties waren positief. Het doel is de efficiëntie en de concentratie op de werkvloer sterk te verbeteren”, zegt Huysmans.

 

Concept & HR Beelden

https://www.diveatwork.com/pers

https://vimeo.com/267786343

Bijkomende toelichting

Een onderzoek van Microsoft naar de effecten van digitale media op de concentratie van 2000 Canadezen leverde een schokkende uitkomst op. De tijd waarop de proefpersonen zich op een onderwerp konden concentreren bleek namelijk maar een schamele 8 seconden. Goudvissen kunnen zich 9 seconden concentreren.

Kernboodschap: wissel duiken en surfen af

Om de kernboodschap aanschouwelijk te maken, werkt Dive at Work met eenvoudige beeldtaal: de duiker die zich goed kan concentreren en de surfer die snel verschillende taken kan afwerken. Er is dus een groot verschil tussen surfen en duiken maar beide zijn nuttig. Het spreekt voor zich dat de verhouding afhangt van de specifieke situatie en de rol van de medewerker.                                                         

Wat is duiken?

Activiteiten die u best kan doen in opperste concentratie met als doel kennis, nieuwe inzichten of nieuwe vaardigheden te verwerven. Voorbeelden zijn het voorbereiden van een belangrijke vergadering of het opstellen van een voorstel voor een klant.  Met de komst van artificiële intelligentie en robots zullen medewerkers die het duiken onder de knie hebben hét onderscheid kunnen maken op de moderne werkvloer.

Wat is surfen?

Activiteiten die nuttig zijn maar veel minder concentratie vergen. Voorbeelden zijn e-mailen, vergaderen, het afwerken van een takenlijst, enz. Het zijn zaken die zeker moeten gebeuren maar die de werkdag niet volledig zouden mogen beheersen.

//////

Contact:

Tim Christiaens | 0473/92 00 74 | tc_at_diveatwork.com | https://www.linkedin.com/in/timchristiaens/

Tim Christiaens is de oprichter van Time Management Company en expert in productiviteit. Hij schreef de bestseller ‘Win Tijd op Jouw Manier’, waarvoor hij onder meer Christian Van Thillo en Hans Bourlon interviewde. Via verschillende media publiceert hij artikels over modern tijdsbeheer.

 

 

 
Naam *
Naam