Maak korte metten met laatkomers

Er zijn een aantal mogelijkheden om laatkomers aan te pakken. De volgende drie tips komen van cursisten die het zelf hebben uitgeprobeerd:

 

1          Stoelen weghalen

Zo liet de CEO van een bekende multinational de overgebleven stoelen weghalen zodat de laatkomers de hele meeting moesten blijven staan. Voor de medewerkers die op tijd komen is het een plezierige start van de vergadering en voor de laatkomers een pijnlijke confrontatie. Deze tip blijkt te werken, maar het blijft opletten voor onvoorziene omstandigheden, zoals overmacht, die het te laat komen veroorzaakten.

 

2          Spaarvarken Artsen Zonder Grenzen

Een andere tip is het spaarvarken van Artsen Zonder Grenzen dat dankbaar het aantal minuten dat je te laat bent omzet in te ontvangen euro’s. Hoewel het te laat komen voor een goed doel nuttig kan zijn, blijkt iedereen plots op tijd te kunnen komen.

 

3          Besproken punten laten samenvatten

Minder sympathiek is de vraag aan de laatkomers of ze de reeds besproken punten even kunnen samenvatten. Na de stilte die volgde, vroeg de baas aan de laatkomers in kwestie om een inschatting te maken van wat het de organisatie zou kosten als iedereen op hen had gewacht. Dat is confronterend, maar wel effectief.

Op zich zijn dit drie nuttige tips, maar probeer ervoor te zorgen dat het verhaal constructief blijft, anders zal het effect maar kortstondig zijn.